Definitie

Ctrl-A Bouwmanagement

Definitie

Is mijn idee haalbaar en realiseerbaar?
In de definitiefase ondersteunt Ctrl-A opdrachtgevers bij het bepalen en vastleggen van de randvoorwaarden voor het ontwerp. Dat kan in een uitgebreid Programma van Eisen, maar net zo goed in een praktisch schema op een A4-tje. Op basis hiervan komen we tot een financieel haalbaar ontwerp van het idee.

Ondersteuning in de definitiefase van het bouwproject

  • Programma van Eisen
  • Selectie architect en adviseurs
  • Stichtingskostenraming
  • Vooronderzoek vergunningen