Realisatie en nazorg

Ctrl-A Bouwmanagement

Realisatie en nazorg

Continue afstemming tussen alle betrokken partijen.
Juist in deze fase is bewaking en controle cruciaal, ook flexibel meedenken in oplossingen wanneer bijsturing vereist is is zeker zo belangrijk. Ctrl-A treedt in de uitvoering op als vertegenwoordiging van de opdrachtgever om te zorgen dat alles naadloos op elkaar aansluit en volgens afspraken gerealiseerd wordt. Ook als het gaat om meer- en minderwerk. en aanvullende wensen vanuit de opdrachtgever. 
Zo werken we gestructureerd toe naar waar we het gezamenlijk uiteindelijk allemaal voor doen: de oplevering.

Alles onder controle:

  • Bouwdirectie
  • Bouwtoezicht
  • Bewaking planning
  • Oplevering en nazorg