Referenties

Ctrl-A Bouwmanagement

Cannock Chase

In samenwerking met huisvestigingsadviseur Couperus BIZ hebben we voor opdrachtgever Cannock Chase 2 kantoorlocaties verbouwd. Dit betrof een nieuwe locatie voor de bestaande kantoren in Rotterdam en Druten.

Voor beide trajecten hebben we met het team het huisvestingsvraagstuk uitgewerkt, het verbouwingsproces begeleid, alsook de verhuizing van de locaties begeleid zodat de medewerkers na de verhuizing direct op de nieuwe locatie aan het werk konden.

Met name de locatie in Rotterdam in het gebouw ‘De Rotterdam’ is schitterend met uitzicht over de Erasmusbrug en de stad.

Twee projecten met strakke planning en budget waarbij de kwaliteit en uitstraling geenszins uit het oog verloren zijn.

Locatie Druten 1000m2

Locatie Rotterdam 2000m2