Referenties

Ctrl-A Bouwmanagement

Morgana

Diverse locaties van Morgana hebben we al mogen verbouwen tot eigentijdse en bijzonder fraaie beddenwinkels. De verbouwingen variëren van het verzorgen van nieuw interieur tot meer ingrijpende verbouwingen. Morgana heeft een geheel eigen inrichtingsconcept wat zeer efficiënt is in de ontwerp- en bouwfase. Iedere keer is het weer de uitdaging om de verbouwing zo te organiseren dat de klanten zo weinig mogelijk hinder ervaren. Het is dan ook zaak de verbouwingen snel en in goede afstemming te realiseren.

We verzorgen voor Morgana projectmanagement mbt contractvormingen en de uitvoering.

  • Bouwlocaties: Utrecht, Breda & Hendrik Ido Ambacht
  • Opdrachtgever: Morgana