Referenties

Ctrl-A Bouwmanagement

Ontwikkeling en nieuwbouw Zorgdorp

Herontwikkeling van winkellocaties tot een nieuwbouw Zorgdorp met koop-appartementen (22 stuks) en sociale voorzieningen (dagbesteding, fysiotherapie).

  • Initiatieffase (aankoop bestaande locaties, bestemmingsplanwijziging, PVE, stichtingskostenraming en exploitatieraming)
  • Ontwerp en engineering
  • Prijsvorming / aanbesteding
  • Bouwmanagement (inclusief directievoering en bouwtoezicht)

Dit project is op dit moment in voorbereiding.